Directieraad

Maandelijks komt onze directieraad samen. Hij bestaat uit verkozen leerkrachten en opvoeders, aangevuld met de directies van SiVi en VLTI. Zij behandelen allerlei agendapunten die met het reilen en zeilen van onze school te maken hebben.

De directieraad geeft advies aan het schoolbestuur van SiVi en VLTI. Het VLTI is onze partnerschool op campus zuid. Het team van opvoeders-leraren verkiest om de 4 jaar een nieuwe raad.